KUBA STYLE NGEENDE SKIRT PANELS 191-201

 

KUBA Style
Panel 191

22.5" x 23"
$100

KUBA Style
Panel 192

25.5" x 23"
$125

KUBA Style
Panel 193

24" x 23.5"
$100

KUBA Style
Panel 194

22.5" x 23"
$100

KUBA Style
Panel 195

25.5" x 23"
$125

KUBA Style
Panel 196

24" x 23.5"
$100

KUBA Style
Panel 197

22.5" x 23"
$100

KUBA Style
Panel 198

25.5" x 23"
$125

KUBA Style
Panel 199

24" x 23.5"
$100

KUBA Style
Panel 200

22.5" x 23"
$100

KUBA Style
Panel 201

25.5" x 23"
$125

 

 KUBA STYLE SKIRT PANELS PAGES 103-190

RETURN TO KUBA STYLE SKIRT PANELS PAGE

GO TO KUBA EMBROIDERED SKIRT PANELS PAGE

KUBA STYLE SKIRT PANELS ARCHIVES PAGE (ALL SOLD)

KUBA  TEXTILES PAGE

KUBA SHOOWA TEXTILES PAGE

HOMEPAGE

 Index by
TRIBE

 Index by
OBJECT

CONTACT US

 

 

HOMEPAGE

 Index by
TRIBE

 Index by
OBJECT

CONTACT US