KUBA ART, DRC

KUBA MASKS


  KUBA
Pwoom Itok
Masks


 
KUBA
Helmet
Masks

 

KUBA STYLE
Face
Masks

KUBA
Fiber
Headdress 1


KUBA STYLE
Mwaash A
Mboy Masks

KUBA STYLE
Bwoom
MasksKUBA STYLE
Ngaady A Mwaaash
Masks
2


 
KUBA KNIVES AND CURRENCY

KUBA
Sword
Currency

KUBA
Knives
Catalog

KUBA
"Ikula"
Knives

 

KUBA
Mongo
Knives

KUBA
Axes

KUBA
Axes

KUBA
Axes KUBA
Spear Tips

 

KUBA
Spears

 

  KUBA
Bar Currency
 

 

KUBA
Spear Tips
 

KUBA
Knives
 

KUBA ARTIFACTS


KUBA STYLE
Beaded Belts

KUBA STYLE
Beaded Belts

KUBA STYLE
Beaded BeltsKUBA
HeadbandsKUBA
Wristbands


KUBA
Caps

KUBA
Boxes

KUBA
Hats Archives

 

KUBA
Cups KUBA
Stools

KUBA
Drums

 

 

KUBA STYLE
ITOOM Rubbing Oracles
Divination
Animal Figures

KUBA
Ndop Figure 1


 

 

KUBA STYLE
Headbands

KUBA TEXTILES


 

 KUBA
Shoowa Textiles

 KUBA
Shoowa Textiles

 KUBA
Shoowa Textiles

 

KUBA
Long Panels

 KUBA
Shoowa Textiles

KUBA
Barkcloth


KUBA
Skirts

KUBA
Skirts

KUBA
Skirts

KUBA
Skirts

KUBA
Skirts

KUBA
Skirts

KUBA
Skirts

KUBA
Skirts

 

KUBA
Shoowa TextilesKUBA
Shoowa TextilesKUBA
Shoowa TextilesKUBA
Shoowa Textiles

 

KUBA
Skirt Panels

 

KUBA
Skirt Panels

KUBA
Skirt Panels

KUBA
Skirt Panels
 

Photographs © Hamill Gallery

KUBA, ART, DRC

GO TO KUBA AXES PAGE

GO TO KUBA NGEENDE SKIRT PANELS PAGE

KUBA SHOOWA TEXTILES PAGE

KUBA SHOOWA TEXTILES ARCHIVES PAGE (ALL SOLD)

KUBA BARKCLOTH TEXTILES PAGE

KUBA BARKCLOTH TEXTILES ARCHIVES PAGE (ALL SOLD)

KUBA LONG PANELS PAGE

KUBA SKIRTS 1 PAGE

KUBA SKIRTS ARCHIVES PAGE (ALL SOLD)

GO TO AFRICAN TEXTILES PAGE

 

HOMEPAGE

 Index by
TRIBE

 Index by
OBJECT

CONTACT US